Δελτίο Τύπου: "Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Παιονίας και στη ΔΕΥΑ Παιονίας"

Ο Δήμος Παιονίας γνωστοποιεί ότι εκδόθηκε η 3Κ/2018 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 4/2-2-2018 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), που αφορά στην πλήρωση, θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου  Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής,  Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε ανταποδοτικές υπηρεσίες της καθαριότητας καθώς και στη ΔΕΥΑ Παιονίας  (Υπουργείο Εσωτερικών).

Το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Ο Δήμος Παιονίας προκηρύσσει τις κάτωθι  θέσεις:

Για την ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου του Δήμου 30 θέσεις:

 • 2 Ηλεκτρολόγους ΔΕ
 • 6 Οδηγούς απορριματοφόρων ΔΕ
 • 22 Εργάτες καθαριότητας ΥΕ

Για την ΔΕΥΑ Παιονίας τις κάτωθι 30 θέσεις:

 • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών
 • 1 ΠΕ Οικονομολόγων
 • 1 ΠΕ Πολιτικών μηχανικών
 • 1 ΠΕ Χημικών
 • 1 ΠΕ Χημικών μηχανικών ή μηχανικών περιβάλλοντος
 • 1 ΤΕ Λογιστών
 • 1 ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • 1 ΤΕ Τοπογράφων
 • 1 ΔΕ Αποθηκάριων
 • 2 ΔΕ Γραμματέων
 • 1 ΔΕ Ηλεκτρολόγων
 • 1 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
 • 1 ΔΕ Τεχνιτών Δομικών Έργων
 • 4 ΔΕ Τεχνιτών υδραυλικών
 • 4 ΔΕ Υδρομετρητές
 • 1 ΔΕ Χειριστή μηχανημάτων
 • 7 ΥΕ Εργάτες

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία έχει ως ακολούθως:

 • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 26 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 13 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.
 • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 20 Φεβρουαρίου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 7 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.
 • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 8 Μαρτίου ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 23 Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Αίτηση για την Προκήρυξη 3Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει ως εξής:

 • Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 16ης Μαρτίου 2018, ημέρας Παρασκευής.
 • Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 12ης Μαρτίου 2018, ημέρας Δευτέρας.
 • Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με την πάροδο της 27ης Μαρτίου 2018, ημέρας Τρίτης.