Δελτίο Τύπου: "Θέσπιση κανονισμού λειτουργίας Δήμου Παιονίας"

Ο Δήμος Παιονίας, στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και της ανάπτυξης ενός περιβάλλοντος φιλικού προς την βιώσιμη κινητικότητα, το περιβάλλον και την επιχειρηματικότητα, εκπόνησε κανονισμό λειτουργίας για όλους τους κοινό¬χρηστους χώρους και τις πλατείες του δήμου μας.

Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού είναι η θέσπιση γενικών και ειδικών κανόνων και προδιαγραφών μέσω των οποίων θα ρυθμίζεται η χρήση των πεζοδρομίων, των οδών, των πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων και οι οποίοι κανόνες θα δεσμεύουν την εκάστοτε δημοτική αρχή καθώς και τους χρήστες και τους διαχειριστές των.

Ο κανονισμός αυτός εξυπηρετεί τους κάτωθι αντικειμενικούς σκοπούς:

  • Την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση πεζών στους κοινοχρήστους χώρους
  • Την Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και των επισκεπτών της περιοχής μας.
  • Την βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων με σεβασμό προς το περιβάλλον και την ιστορικότητα των μνημείων αλλά και την ευταξία των συνοικιών.
  • Την ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους και ειδικότερα των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Πλέον, χαράζουμε τα όρια της ελευθερίας του ενός εκεί που ξεκινάει η ελευθερία του άλλου. Οριοθετούμε την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων και των γενικών εμπορικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και βάζουμε τάξη στην αυθαιρεσία.

Επιπροσθέτως, καταρτίσαμε κανονισμό καθαριότητας και ανακύκλωσης με ειδικότερους σκοπούς την καθαριότητα του Δήμου, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, την εν γένει βελτίωση της λειτουργικότητας του Δήμου και της ποιότητας ζωής των κατοίκων, την αναβάθμιση των περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους, αρχαιολογικού και τουριστικού ενδιαφέροντος, την ενίσχυση της ελκυστικότητας και της λειτουργικότητας των εμπορικών περιοχών, την ενίσχυση εναλλακτικών μορφών διαχείρισης στερεών αποβλήτων με μεθόδους που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Τέλος, εκπονήσαμε κανονισμό κοιμητηρίων και λαϊκών αγορών ώστε να μπει μια τάξη σε κάθε έκφανση της οικονομικής και κοινωνικής δράσης στο δήμο.

Μαζί με τους ως άνω κανονισμούς, το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας ψήφισε και κανονισμό λειτουργίας για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κέντρο Κοινότητας. Το Κέντρο Κοινότητας αποτελεί κοινωνική δομή με στόχο την κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Οι υπηρεσίες του Κέντρου Κοινότητας είναι η ενημέρωση των πολιτών για προγράμματα κοινωνικής προστασίας – συμπεριλαμβανομένου του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ)- , η διασύνδεση τους με αυτά και η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των κατοίκων της περιοχής με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες.

Η δομή εδρεύει σε κτίριο του Δήμου Παιονίας στην Αξιούπολη και στελεχώνεται από ένα Κοινωνικό Λειτουργό και μια Ψυχολόγο ενώ οι υπηρεσίες προσφέρονται δωρεάν σε όλους τηρώντας τις αρχές του απόρρητου και της μη διάκρισης.