Γρήγορο internet στο Δήμο Παιονίας με σημαντικά οφέλη για τους πολίτες

Το γρήγορο internet και οι ευρυζωνικές υπηρεσίες ήρθαν στο Δήμο Παιονίας στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδομών σε Αγροτικές Λευκές Περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας» της Κοινωνίας της Πληροφορίας με συγχρηματοδότηση ΕΣΠΑ, μέσω  θυγατρικής του ΟΤΕ.

Πλέον, το Αξιοχώρι, η Γερακώνα, η Ειδομένη, η Μεσιά, το Μικρόδασος, ο Πεντάλοφος, η Πηγή , η Πλατανιά, ο Φανός και η Φιλυριά έχουν πρόσβαση σε συνδέσεις ιντερνέτ με ταχύτητες έως και 50 Mbps και ακολουθεί συνέχεια για άλλα μέρη του Δήμου.

Με αυτές τις ταχύτητες ιντερνέτ παρέχεται η δυνατότητα αξιόπιστων και οικονομικών υπηρεσιών που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και καλύπτουν τις ανάγκες για επικοινωνία, ψυχαγωγία και συνδεσιμότητα συμβάλλοντας επιπλέον στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα.