Δελτίο τύπου: "Εντάχθηκε η πρόταση του Δήμου Παιονίας στο Πράσινο Ταμείο για ένα γήπεδο 5Χ5 και προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού για έξι σχολικές μονάδες του Δήμου"

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 16:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. και αποφάσισε (Αρ. Απόφασης 250.1/2022) την ένταξη του έργου με ποσό ένταξης 136.373,73€.

Η πρόταση περιλαμβάνει την κατασκευή ενός γηπέδου ποδοσφαίρου 5x5 στο Δημοτικό Σχολείο Ευρωπού, την αναβάθμιση αύλειων χώρων των  Γυμνάσιο Γουμένισσας, Λύκειο Πολυκάστρου, Δημοτικό Σχολείο Ποντοηράκλειας και  Δημοτικό Σχολείο Γοργόπης με την προμήθεια καθιστικών και καλαθιών απορριμμάτων και  την προμήθεια μιας ξύλινης στεγασμένης κατασκευής ανοιχτής από όλες τις πλευρές (κιόσκι) στο Γυμνάσιο Πλατανιάς.

prasino-1.png