Δελτίο τύπου: "Συμβασιοποιήθηκε η κατασκευή του ανατολικού περιφερειακού δρόμου στη Γουμένισσα"

00.png

Υπογράφτηκε το συμφωνητικό ανάθεσης του έργου  «βελτίωση αγροτικής οδού περιοχής Ρίντουτ» αρχικού προϋπολογισμού 200.000,00 με τελική δαπάνη εργασιών   143.283,54 ευρώ.

Στο Δημαρχείο Παιονίας την  Τρίτη 13   Σεπτεμβρίου   2022,  ο δήμαρχος Παιονίας Κώστας Σιωνίδης  και ο ανάδοχος Γεώργιος Σαλακίδης υπέγραψαν το συμφωνητικό ανάθεσης του έργου.

Ο  ανάδοχος οφείλει να παραδώσει το έργο άρτια κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανόνες της μελέτης και τις υποδείξεις της τεχνικής υπηρεσίας & του δήμου Παιονίας εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Η εκτίμηση του αναδόχου, την οποία και μετέφερε στον δήμαρχο, είναι ότι το έργο θα παραδοθεί νωρίτερα, την άνοιξη του 2023.
Το  εν λόγω  έργο αφορά την βελτίωση υφιστάμενης αγροτικής οδοποιίας, μήκους 1.048,51 μέτρων στην περιοχή Ρίντουτ στο αγρόκτημα Γουμένισσας.

Η διοίκηση του δήμου Παιονίας, τηρώντας την προγραμματική της δέσμευση να  δώσει   λύσεις στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Γουμένισσας και να  συμβάλλει   έτσι στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων,  υλοποιεί το έργο μέσω του τεχνικού προγράμματος που αφορά την  Δημοτική Ενότητα Γουμένισσας.