Δελτίο τύπου: "Έργο οδοποιίας στο δρόμο Ποντοηράκλειας – Πλατανιάς"

Υλοποιείται  το έργο οδοποιίας στο δρόμο Ποντοηράκλειας – Πλατανιάς.

Την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι εργασίες στα τμήματα της οδού που έχρηζαν επισκευής και ο δρόμος θα αποδοθεί κανονικά σε κυκλοφορία την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Παιονίας.

Ο δήμαρχος Παιονίας  Κώστας Σιωνίδης και ο πρόεδρος της Κοινότητας Ποντοηράκλειας Χαράλαμπος Παυλίδης  την Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου επισκέφτηκαν το εργοτάξιο και ενημερώθηκαν για την πρόοδο και τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών.