ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ένταξη Δήμου Παιονίας στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμος Παιονίας ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών, υπέβαλε στο πρόγραμμα «Φιλόδημος» που χρηματοδοτείται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), και εγκρίθηκαν έργα συνολικής αξίας σχεδόν 3,5 εκ ευρώ.
Ο Δήμος Παιονίας προμηθεύεται μηχανήματα έργου με συνοδό εξοπλισμό αξίας 300.000 ευρώ, ήτοι: τέσσερα (4) φορτηγά μονοκάμπινα  καινούργια, ένα (1)  φορτωτή τύπου BOBCAT, ένα (1) μικρός εκσκαφέας τύπου JCB κι ένα (1) αυτοκινούμενο μηχανικό σάρωθρο χωρητικότητας κάδου απορριμμάτων 3 κ.μ.
Επίσης, για το Δήμο Παιονίας εγκρίθηκε ποσό 106.000 ευρώ για επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις σχολικών μονάδων.
Ακόμη, ποσό ύψους 2.860.000 ευρώ για στην κατασκευή των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων των οικισμών Αγίου Πέτρου, Βαφειοχωρίου και Ποντοηράκλειας του Δήμου Παιονίας, συμπεριλαμβανομένων των αγωγών προσαγωγής και των αντλιοστασίων στον Άγιο Πέτρο και στην Ποντοηράκλεια. Η πράξη αποτελείται αυτή από 3 υποέργα:
1.Κατασκευή Συλλεκτήριου Αγωγού ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Αγίου Πέτρου,
2.Κατασκευή ΕΕΛ Βαφειοχωρίου με τη μέθοδο τεχνητών υγροτόπων.
3.Κατασκευή ΕΕΛ Ποντοηράκλειας με τη μέθοδο τεχνητών υγροτόπων.
Τέλος, μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος», ο Δήμος Παιονίας επιχορηγείται με το ποσό των 206.000 ευρώ για την κατασκευή παιδικών χαρών. Σκοπός της παρέμβασης αυτής είναι η ανάπλαση των παιδικών χαρών του Δήμου Παιονίας , ώστε να παρέχονται ασφαλής συνθήκες παιχνιδιού και ψυχαγωγίας για τα παιδιά και ευκολότερη επίβλεψη από τους συνοδούς τους. Πολλές από τις υφιστάμενες παιδικές χαρές αποξηλώθηκαν  έπειτα από απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου και βάση της κείμενης νομοθεσίας.
Οι υπηρεσίες του Δήμου Παιονίας προχωρούν στην υλοποίηση ενός έργου το οποίο έχει μεγάλη ανάγκη η τοπική μας κοινωνία και έτσι όλοι οι χώροι παιχνιδιού για τους μικρούς μας δημότες θα τηρούν πλέον τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας όπως αυτές ορίζονται από τη σχετική υπουργική απόφαση σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία για την τήρηση των προϋποθέσεων συντήρησης, φύλαξης και καθαριότητας.
Ο Δήμος Παιονίας ευχαριστεί την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς που ανταποκρινόμενοι στα αιτήματα των δήμων της χώρας και φυσικά του Δήμου μας, προχώρησαν στην εκπόνηση αυτού του ευέλικτου χρηματοδοτικού σχήματος για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών μας σε έργα υποδομής.