Δελτίο Τύπου: Συμμετοχή Δημάρχου Παιονίας κ. Χρήστου Γκουντενούδη στην 8η Eτήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

       Ο Δήμαρχος Παιονίας παρεβρέθηκε στις εργασίες της 8ης Ετήσιας Συνδιάσκεψης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης στη Χερσόνησο Κρήτης.
      Κατά την παρουσία του εκεί είχε συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων με συναδέλφους από άλλους Δήμους της χώρας και της Γερμανίας για θέματα ανάπτυξης, λειτουργίας των οργανισμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διαχείρισης των στερεών αποβλήτων και λοιπά θέματα εργασίας.
    Στο περιθώριο του συνεδρίου ο κ. Γκουντενούδης συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο του Δήμου Rhinfelden π. Δήμαρχο κ. Rolf Karer και συμφώνησαν να υπάρξουν και άλλες επισκέψεις στελεχών των δύο Δήμων για περαιτέρω ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών με σκοπό στο εγγύς μέλλον να υπάρξει και αδελφοποίηση των δύο πόλεων.
    IMG_2138.JPG

Στο πλαίσιο των εργασιών της συνδιάσκεψης ψηφίστηκε η κοινή διακήρυξη η οποία έχει ως κάτωθι :

 

Κοινή Διακήρυξη

της Όγδοης Ετήσιας Συνδιάσκεψης της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης

που έλαβε χώρα στην Χερσόνησο (Κρήτη) από την 1η έως την 3η Νοεμβρίου 2018

1. Η 'Όγδοη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV VΙΙI) έχει το σύνθημα:

Από τον μύθο της Ευρώπης, μην Ευρώπη της πράξης

2. Οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αμφότερων των χωρών υποστηρίζουν η Ευρώπη να αποκτήσει σε όλα τα κράτη-μέλη της 'Ένωσης μια δυνατή βάση τοπικής αυτοδιοίκησης. Η Ευρώπη πρέπει να στρέψει την προσοχή της και πάλι σε ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματά της: τους Δήμους της, τις Επαρχίες της και τις Περιφέρειές της. Η ενδυνάμωση και ανάπτυξη αυτών, με τις ιδιαιτερότητες και τις δυνάμεις τους, και η διατήρηση της αυτονομίας και αυτοτέλειάς τους, αποτελεί αποφασιστικό στοιχείο για τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Οι βασικές αρχές της ιεράρχησης (επικουρικότητας) και της αναλογικότητας πρέπει να μετουσιωθούν σε πολιτικές στην πράξη. `Ο, τι μπορεί να ρυθμιστεί προσηκόντως σε επίπεδο τοπικό ή περιφερειακό ή σε επίπεδο των κρατών-μελών, Θα πρέπει να ρυθμίζεται εκεί. Η κανονιστική δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 'Ένωσης Θα πρέπει να περιορίζεται στα αντικείμενα για τα οποία είναι αναγκαία η ενιαία ευρωπαϊκή ρύθμιση. Τούτο Θα πρέπει να κρίνεται με βάση αυστηρά κριτήρια.

4. Το τοπικό και περιφερειακό επίπεδο πρέπει να τεθεί σε Θέση ώστε να ασκεί αυτές τις κανονιστικές αρμοδιότητες και να τις ενσωματώνει στην καθημερινή ζωή, προς όφελος των κατοίκων τους.

5. Η διασυνοριακή συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο ανοίγει για όλους τους συμμετέχοντες, αλλά και για την Ευρώπη στο σύνολό της, τον δρόμο για μια επικερδή ανταλλαγή εμπειριών. Δήμοι, Επαρχίες και Περιφέρειες σε ολόκληρη την Ευρώπη, καλούνται να αντιμετωπίσουν μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες πρέπει να επιλύονται πρωτίστως εκεί όπου προκύπτουν.

6. Οι διμερείς συνεργασίες εντός του δικτύου της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (ΕΓΣ) δείχνουν ότι η προσέγγιση αυτή υπόσχεται να είναι επιτυχής και ότι αυτή γίνεται δεκτή και εμβαθύνεται από αμφότερες τις πλευρές. Μέσω της τακτικής ανταλλαγής αναπτύσσεται μια όλο και μεγαλύτερη αμοιβαία κατανόηση. Στη βάση αυτή επιτυγχάνεται, σύμφωνα και με το πνεύμα της ευρωπαϊκής ιδέας, μια όλο και περισσότερο διευρυνόμενη φιλική και ισότιμη συνεργασία σε πνεύμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

7. Η ΕΓΣ δεν αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως ευρισκόμενη σε σχέση ανταγωνισμού προς άλλες πρωτοβουλίες που υφίστανται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων, αλλά ως συμπληρωματικό και ενωτικό στοιχείο. Αυτό γίνεται αντιληπτό και στο πλαίσιο της συνεργασίας με το ευρισκόμενο στο στάδιο της ανάπτυξής του Ελληνογερμανικό 'Ίδρυμα Νεολαίας ή και με τα πολιτικά Ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

8. Η συνεργασία εντός της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης πρέπει να προσδιορίζεται και στη συνέχεια από συγκεκριμένα Θέματα. Τα ζητήματα στα οποία πρέπει να επικεντρωθεί η ανταλλαγή εμπειριών από το 2019 και εφεξής, προκύπτουν από το παράρτημα αυτής της Διακήρυξης. Τα ζητήματα αυτά καταγράφονται περαιτέρω και διαμορφώνονται κατά το περιεχόμενό τους από τους εντεταλμένους, σε συνεργασία με την Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

9. Η Επιτροπή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποία απαρτίζεται από τους επικεφαλείς σε δημοτικό και περιφερειακό επίπεδο αμφότερων των χωρών, Θα προβεί, από κοινού με τους εντεταλμένους, στη διαμόρφωση προγραμματικών ιδεών για την εξέλιξη και την εστίαση της ΕΓΣ.

10. Η ΕΓΣ δραστηριοποιείται για την οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μια σημαντική συμβολή προς τούτο, συνιστούν οι συνεργασίες και η ανταλλαγή εμπειριών με τα επιμελητήρια, με τοπικές επιχειρήσεις και με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

11. Οι συμμετέχοντες στην συνδιάσκεψη εκφράζουν τις Θερμές ευχαριστίες τους προς τον Δήμαρχο Χερσονήσου, κ. Ιωάννη Μαστοράκη, και τον Περιφερειάρχη Κρήτης, κ. Σταύρο Αρναουτάκη, για την επιτυχημένη διεξαγωγή της 'Όγδοης Ετήσιας Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Ευχαριστούμε και τους κατοίκους Χερσονήσου για την φιλοξενία τους.

12. Η Ένατη Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης Θα διεξαχθεί τον Νοέμβριο 2019 στη Γερμανία. Ο Δήμος του Εrdίng Θα φιλοξενήσει τη συνδιάσκεψη σε συνεργασία με τον Ελληνικό Δήμο που Θα αναλάβει το 2020 την Δέκατη Ελληνογερμανική Συνέλευση.

Χερσόνησος, 3 Νοεμβρίου 2018


Γιώργος Πατούλης Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), Δήμαρχος Αμαρουσίου

Πέτρος Τατούλης Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος για την ΕΓΣ

Roger Kehle Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Γερμανίας,
Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων του ομόσπονδου κρατιδίου της Βάδης – Βυρτεμβέργης

Gerhard Bauer Έπαρχος Schwäbisch Hall και Εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Γερμανίας για την ΕΓΣ