Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα διάρκειας 5 μηνών μέσω ΟΑΕΔ

ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ, ΓΙΑ 10.000 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Υ.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Για πληροφορίες σχετικά με τις αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα πατήστε εδώ

Για να συμπληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής πατηστε εδώ

Παρακάτω μπορείτε να κατεβάσετε το δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ.

Δελτίο Τύπου