Πληροφορίες για ανοιχτές προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού"

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού" της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προκηρύσσει σε τακτά χρονικά διαστήματα προγράμματα για εργαζομένους και αυτοαπασχολούμενους. Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.