Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για άνεργους επιστήμονες αγροτικού χώρου μέσω Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΩ Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ/ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ»

 

Απευθύνεται σε : ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ (ΠΕ/ΤΕ) με ειδίκευση/εξειδίκευση στον ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής: 14/10/2013-29/10/2013

Προϋπολογισμός: 1.894.810,00 €

Διάρκεια Υλοποίησης Πράξης: 7 μήνες

Εδώ μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το πρόγραμμα και εδώ την αίτηση μέσω του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.