Πίνακας Στοχοθεσίας Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2018

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον πίνακα στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. για το 2018...

Πίνακας στοχοθεσίας