Οικονομική έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας, Πρόνοιας, Προστασίας, Αλληλεγγύης του Δήμου Παιονίας

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την οικονομική έκθεση:

Οικονομική έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού