Επίσημος Προϋπολογισμός και Στοχοθεσία Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας έτους 2019

Επίσημος Προϋπολογισμός και Στοχοθεσία του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Παιονίας για το έτος 2019.

 

Πατήστε παρακάτω για να δείτε τα σχετικά αρχεία:

 

Αρχεία Προϋπολογισμού 2019