Ανακοίνωση αποτελεσμάτων για την πρόσληψη υπαλλήλων ορισμένου χρόνου στο ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας

Πατήστε παρακάτω για να δείτε αναλυτικά την Ανακοίνωση και τους Πίνακες Αποτελεσμάτων.