Πατήστε παρακάτω για να δείτε τον προϋπολογισμό:

Συνοπτική Κατάσταση Προϋπολογισμού 2013