Έλεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας, οικ. έτους 2014 και υποβολή έκθεσης Α΄ εξαμήνου

΄Ελεγχος της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας,
οικ. έτους 2014 και υποβολή έκθεσης Α΄ εξαμήνου.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε το σχετικό έγγραφο (απόφαση 69/27-6-2014):

Απόφαση 69/29-07-2014