Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών εγγραφής- επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας και καθορισμός κριτηρίων επιλογής- μοριοδότησης

Καθορισμός υποβαλλόμενων δικαιολογητικών εγγραφής-επανεγγραφής βρεφών και νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Παιονίας και καθορισμός κριτηρίων επιλογής-μοριοδότησης.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την απόφαση με την λίστα δικαολογητικών:

Δικαιολογητικά