Προϋπολογισμός και στοχοθεσία Ν.Π.Δ.Δ. έτους 2020

Πατήστε παρακάτω για να δείτε το έγγραφο που σας ενδιαφέρει...

Προϋπολογισμός 2020