Εισηγητική έκθεση εκτέλεσης έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού κατά το Α' τρίμηνο έτους 2018 του ΝΠΔΔ Δήμου Παιονίας

Όπως προκύπτει από τους Πίνακες Εσόδων και Εξόδων Προϋπολογισμού Α΄ Τριμήνου 2018, εμφανίζεται μερικώς υστέρηση ιδίων εσόδων ειδικά στον Κ.Α.7 (λοιπά τακτικά έσοδα ) που είναι κατά κύριο λόγο η κύρια πηγή εσόδων του Νομικού Προσώπου.

Ταυτόχρονα εμφανίζεται μηδενική είσπραξη στον Κ.Α.1 και 2 (πρόσοδοι από ακίνητη και κινητή περιουσία).

Όσον αφορά τα έσοδα από ακίνητη περιουσία (εκμισθώσεις εντευκτηρίων ΚΑΠΗ) αυτά αναμένεται να εισπραχθούν, αφού υπάρχουν αντίστοιχες υπογεγραμμένες συμβάσεις.

Συμπερασματικά πιστεύουμε ότι η πορεία είσπραξης των εσόδων θα βελτιωθεί εντός των προσεχών μηνών, καθώς βρισκόμαστε στην αρχή του οικονομικού έτους, όπου συνήθως η είσπραξη ιδίων εσόδων είναι χαμηλή.

Κατόπιν των ανωτέρω, πιστεύω πως δεν απαιτείται οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση στον προϋπολογισμό. Εξ΄ άλλου οι Υπηρεσίες του Νομικού Προσώπου θα εντείνουν τις προσπάθειες τους προκειμένου να απαιτηθεί η είσπραξη όλων των αναμενόμενων στον προϋπολογισμό εσόδων.

Η πορεία εξέλιξης των εξόδων είναι ομαλή.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την εισηγητική έκθεση...

Εισηγητική έκθεση