Ενημέρωση για το τέλος επί των ακαθάριστων εσόδων

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.2539/97 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 23 του Ν.3756/09, σε όλους τους δήμους και τις κοινότητες, στην περιφέρεια των οποίων εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, επιβάλλεται υποχρεωτικά από το νόμο υπέρ των δήμων και κοινοτήτων.

Ποσοστό τέλους 0,5% στα ακαθάριστα έσοδα των:

  1. Κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον κατά την άδεια που έχει εκδοθεί, διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσματα εντός ή και εκτός του καταστήματος.
  2. Ζυθοπωλείων και μπαρ
  3. Καντινών
  4. Τα κέντρα διασκέδασης και τα καταστήματα των πιο πάνω περιπτώσεων που λειτουργούν μέσα σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάθε λειτουργικής μορφής και κατηγορίας, καθώς και τα οργανωμένα τμήματα των SUPER MARKETS, στα οποία πωλούνται έτοιμα φαγητά.

Ποσοστό τέλους 5% στα ακαθάριστα έσοδα των:

  1. Νυχτερινών κέντρων, αίθουσες χορού και άλλα καταστήματα με ποτά και θέαμα, καφωδεία, κέντρα διασκέδασης (καμπαρέ, νάϊτ κλαμπ, κοσμικές ταβέρνες, μπουάτ) και χορευτικά κέντρα με μουσική.

Το τέλος κατατίθεται στο οικείο δημοτικό ταμείο μέσα στην προθεσμία απόδοσης του ΦΠΑ (άρθρο 17 παρ. 6 και 7 του Ν.2130/93), υποβάλλοντας συγχρόνως δήλωση με τα προσωπικά και τα οικονομικά στοιχεία του υπόχρεου και της επιχείρησής του, (άρθ. 53 παρ. 1 Ν.1416/84, Εγκ. ΥΠΕΣΔΔΑ 66085/29-11-2006) συνοδευόμενη με αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του ΦΠΑ (άρθ. 17 παρ. 8 Ν.2130/93) και σε περίπτωση διπλής δραστηριότητας μαζί και το Ε3.

Σε περίπτωση μη υποβολής ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς δήλωσης ή μη καταβολής ή ελλιπούς ή εκπρόθεσμης καταβολής των τελών, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου πρόστιμο ίσο με το 2% του τέλους για κάθε μήνα καθυστέρησης, με ανώτατο όριο το ισόποσο του τέλους (άρθρα 6 παρ. 5 και 7 παρ. 6 Ν.1080/80, άρθρο 18 παρ.1 Ν.2946/2001).

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση και την φόρμα δήλωσης...

Ανακοίνωση και φόρμα δήλωσης