Δημοσιοποίηση προσκλήσεων επιχειρησιακού προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020

Από το τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς σας γνωρίζουμε ότι δημοσιοποιήθηκαν τέσσερις (4) προσκλήσεις από το Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ) 2014-2020.
Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση...

Ανακοίνωση