Ανακοίνωση παράτασης ρύθμισης οφειλών προς τον Δήμο Παιονίας έως 28/02/2018

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΕΩΣ 28-02-2018 Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 41 Ν.4508/2017(ΦΕΚ200/2017 ΤΕΥΧΟΣ Α). ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΣΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΝΑ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΑ 23433 50123, 23433 50172

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ