Χορήγηση εφάπαξ ειδικού βοηθήματος σε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλό εισόδημα για επανασύνδεση παροχής στην οποία έγινε διακοπή ρεύματος μέχρι 14/02/2018

Ανάσα σε νοικοκυριά που ζουν χωρίς ρεύμα δίνει η με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228/8-2-2018 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 474/τ.Β΄/14-2-2018 των υπουργείων Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την οποία παρέχεται εφάπαξ ειδικό βοήθημα ύψους 10 εκατ. ευρώ. Αφορά όσους καταναλωτές έχουν χαμηλά εισοδήματα και τους έχει γίνει αποκοπή ρεύματος μέχρι 14/2/2018 λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Με  την  παραπάνω Κ.Υ.Α εξειδικεύονται  τα κριτήρια για το εφάπαξ επίδομα για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 14-2-2018 και την επανασύνδεση τους στην παροχή ρεύματος.

Το ειδικό βοήθημα δίνεται εφάπαξ και φτάνει το ανώτατο τις 6.000 ευρώ.  Για χρέη έως 6.000 ευρώ διαγράφεται το 100% της οφειλής, για ποσά ύψους 6.001 – 9.000 ευρώ καλύπτεται το 75%, για οφειλές 9.001- 12.000 ευρώ έως το 30%.

Οι προς εξέταση δικαιούχοι του ειδικού βοηθήματος υποβάλουν αίτηση στην  Επιτροπή του Δήμου Παιονίας  που συστάθηκε για τον σκοπό αυτό και για να λάβουν το ειδικό επίδομα ώστε να επανασυνδεθεί το ρεύμα που έχει διακοπεί λόγω οφειλών πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

  • Μέχρι  14/2/2018  να είναι αποσυνδεδεμένοι από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών.
  • Η αποσύνδεση να έχει γίνει στην παροχή ρεύματος της κύριας κατοικίας του προς εξέτα-ση δικαιούχου.
  • Αθροιστικά   πρέπει  να πληρούνται  και κάποια  εισοδηματικά και  περιουσιακά κριτήρια.

Η κατάθεση των αιτήσεων  με τα δικαιολογητικά  γίνεται  στο  Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Παιονίας στην Αξιούπολη (Πλατεία Παύλου Μελά 1 –κτίριο ΚΑΠΗ 1ος όροφος, τηλ. 2343033150, 2343033151, 2343033152).

Για  περισσότερες πληροφορίες  διαβάστε  την  αναλυτική  ανακοίνωση  παρακάτω:

Ανακοίνωση και αίτηση ένταξης