Ανακοίνωση για τους ιδιοκτήτες ακινήτων

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες ακινήτων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Παιονίας και που έχουν:

  • πραγματοποιήσει διακοπή ηλεκτροδότησης  ή επανασύνδεση με τη Δ.Ε.Η. του ακινήτου τους,
  • προβεί σε νέες συμβολαιογραφικές πράξεις, π.χ. μεταβίβαση, πώληση, γονική παροχή των ακινήτων τους,
  • προβεί σε αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης που τακτοποιήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4014/ ή του Ν. 4178/13,

να προσέλθουν στο γραφείο Εσόδων- Τ.Α.Π. του Δήμου προκειμένου να υποβάλλουν σχετική τροποποιητική δήλωση μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από την μεταβολή (άρθρο 24 παρ. 5, Ν. 2130/93).

Η μη εμπρόθεσμη δήλωση ή η υποβολή ανακριβούς δήλωσης, υπόκειται σε πρόστιμο διπλάσιο του οφειλόμενου τέλους που αντιστοιχεί στο ακίνητο ή στο μη δηλωθέν τμήμα του.

Παρακαλούμε, για τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίζονται ανά περίπτωση επικοινωνείτε με το τμήμα εσόδων στο τηλ.: 23433-50143.

Καλούνται επίσης,  όλοι οι ιδιοκτήτες μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων (οικοπέδων και κατοικιών) του Δήμου Παιονίας, όπως συμπληρώσουν με αληθή και ακριβή στοιχεία την παρακάτω υπεύθυνη δήλωση Τ.A.Π., την οποία στην συνέχεια θα καταθέσουν στο τμήμα Εσόδων, στο δημοτικό κατάστημα Πολυκάστρου.

Δήλωση Τ.Α.Π.