Ενημερωτικά μηνύματα από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για ταξιδιώτες και ασφαλή θέρμανση κατά τη διάρκεια του χειμώνα

Ταξιδεύεις το χειμώνα...προετοιμάσου

Για ασφαλή θέρμανση το χειμώνα...προετοιμάσου