Καθιέρωση της 23ης Οκτωβρίου ως δημόσιας εορτής τοπικής σημασίας και ως ημέρας αργίας για το Δήμο Παιονίας

Ο Δήμος Παιονίας ενημερώνει τους δημότες του ότι σύμφωνα με το υπ.’ αριθμ 206/2018 Φ.Ε.Κ., η 23η Οκτωβρίου καθιερώνεται ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας και ως ημέρα αργίας για το Δήμο Παιονίας.

Δείτε παρακάτω το Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.