Κατάθεση απόψεων - ενστάσεων, σχετικής ανακοίνωσης του Περιφερειακού συμβουλίου Κεντρ. Μακεδονίας διαβούλευσης έργου για αδειοδότηση - λειτουργία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρίας ΙΔΕΑ ΦΩΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στα όρια του Δήμου μας (στη θέση Κοτύλη)

idea_fos.jpg

idea_fos_2.jpg

idea_fos_3.jpg

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο μπορεί να κάνει εγγραφή στο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ στην παρακάτω διεύθυνση:

https://eprm.ypen.gr

χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του taxisnet έτσι ώστε να έχει πλήρη ενημέρωση για κάθε φάκελλο που έχει κατατεθεί προς διαβούλευση και έγκριση καθώς και την καταθεση τυχόν απόψεων αντιρρήσεων επί της διαβούλευσης.