Προκήρυξη Α'Βαθμιας σχολικής επιτροπής για την κάλυψη μίας (1) θέσης σχολικού τροχονόμου στο Δημοτικό σχολείο Γοργόπης

Ο Προέδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιονίας προκηρύσσει τηην πλήρωση μιας  (1) θέσης  Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου στη  Σχολική Μονάδα: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΗΣ (1 θέση) σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. Η πρόσληψη θα γίνει μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2021-2022
 2. Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι, αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.
 3. Οι ώρες απασχόλησης είναι:
  Από τις 7:45 μέχρι τις 8:20 το πρωί
  Από τις 12:50 μέχρι τις 13:30 το μεσημέρι.
  Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.
 4. Στον Εθελοντή Σχολικό Τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
 5. Ο Εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.
 6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα "SΤΟΡ" και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Το γιλέκο και οι πινακίδες χορηγούνται από το σχολείο.
 7. Το άτομο που θα επιλεγεί θα ασκήσει τα καθήκοντά του αφού εκπαιδευτεί κατάλληλα.
 8. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση  από τις 8/10/2021 μέχρι 15/10/2021 στην παραπάνω Σχολική Μονάδα συνοδευόμενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 • Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2021
 • Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
 • Απόδειξη προηγούμενης εμπειρίας

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση - προκήρυξη...

Ανακοίνωση

 • 2021-10-08_prokirixis_avathmias_gorgopi (458 KB)

  Προκήρυξη Α'Βαθμιας σχολικής επιτροπής για την κάλυψη μίας (1) θέσης σχολικού τροχονόμου στο Δημοτικό σχολείο Γοργόπης