Ανακοίνωση απαλλαγής από δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε επιχειρήσεις λόγω covid 19

Για όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στο Δήμο Παιονίας και διακόπτουν τη λειτουργία τους για χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί και τα κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού covid-19, τώρα έχουν το δικαίωμα μέσω της πλατφόρμας της Κ.Ε.Δ.Ε. να αιτηθούν την απαλλαγή τους από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού και σε περίπτωση που αυτά έχουν καταβληθεί το διάστημα της απαλλαγής θα πραγματοποιείται συμψηφισμός με μελλοντικές απαιτήσεις τελών.

Η δ/νση ηλεκτρονικής σελίδας είναι:

https://dt.govapp.gr/