Περίληψη κανονιστικής απόφασης Δ.Σ. - Έγκριση μετακίνηση λαϊκής αγοράς κοινότητας Γουένισσας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114Α΄)΄΄Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων΄΄, γνωστοποιείται στους δημότες και κατοίκους του δήμου Παιονίας ότι το δημοτικό συμβούλιο του δήμου μας, με την υπ΄ αριθμό31/2021 απόφασή του, ενέκρινε την ΄΄ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΚΟΝΟΥ΄΄.

Με την απόφαση αυτή ρυθμίζεται η μετακίνηση της λαϊκής αγοράς Κοινότητας Γουμένισσας από την σημερινή θέση που διεξάγεται (οδοί Ίωνος Δραγούμη και Ελ.Βενιζέλου) να μεταφερθεί και να πραγματοποιείται αποκλειστικά στην οδό Καπετάν Γκόνου από την αρχή της έως και το τέλος αυτής, για την ομαλή διέλευση οχημάτων και πολιτών στην περιοχή αυτή.

Το πληρες κείμενο της ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ, περιλαμβάνεται στην υπ΄ αριθμό 31/2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Παιονίας αντίγραφο της οποίας έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (δημαρχείο Παιονίας στο Πολύκαστρο) καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου όπου μπορούν οι δημότες και κάτοικοι να ενημερώνονται αναλυτικά.