Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών για τη διακήρυξη "Προμήθεια ειδών τροφίμων Δήμου Παιονίας.

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια τροφίμων Δήμου Παιονίας» με συστημικό αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 104478 έως την 13.1.2021 και ώρα 15.30 μ.μ.

Πατήστε εδώ για να δείτε την διακήρυξη και την απόφαση δημάρχου για παράταση...