Δημόσια διαβούλευση Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την τροποποίηση - ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων ΜΥΗΕ της εταιρείας "ΚΑΡΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε." στη θέση "Κοτζά Ντερέ" του Δ. Αξιούπολης, Π.Ε. Κιλκίς