Ανακοίνωση Παράτασης δυνατότητας δήλωσης στοιχείων ακινήτων

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 51 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ 204/Α), ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΕΙΤΕ ΑΡΧΙΚΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΟΙ ΚΑΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ  ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΜΕΝΟΙ, ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΩ, ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΚΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΗΝ 01-01-2020.

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΗΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (tetragonika.govapp.gr), Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ ΤΕΘΕΙ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ. ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΙΣ ΑΡΧΙΚΕΣ Ή ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΛΛΆ ΚΑΙ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΥΤΩΝ, ΜΕ ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 375 ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ν. 4700/2020 ΣΤΙΣ 31/8/2020.

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΔΟ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΛΗΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΥΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ ΕΥΝΟΪΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥΣ,  ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ), ΤΟ Ε9, ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση...

Ανακοίνωση