Επιδότηση διακοπών εργαζομένων, ανέργων & των οικογενειών αυτών με επιταγή Κοιωνικού τουρισμού περιόδου 2020-21

Ο Διοικητής του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού καλεί τους ενδιαφερόμενους Δικαιούχους και Παρόχους Τουριστικών Καταλυμάτων και Ακτοπλοϊκών Εισιτηρίων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού περιόδου 2020-2021» να υποβάλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής από τις 25.06.2020 και ώρα 10:00 έως τις 02.07.2020 και ώρα 23:59 μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Ελληνικού Δημόσιου gov.gr.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πρόσκληση και την αίτηση...

Πρόσκληση και αίτηση