Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 3.000.000,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο: «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές Πάικου», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Κάνει δεκτή την ένταξη, σύμφωνα με το Α.Π. 43744/07-07-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, του έργου με τίτλο: «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές Πάϊκου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».

Η χρηματοδότηση του έργου θα πραγματοποιηθεί μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κυρίου του Έργου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Κύριος του έργου θα είναι η ΔΕΥΑ ΠΑΙΟΝΙΑΣ και το ποσό της χρηματοδότησης θα είναι στα 3.000.000,00 €

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πλήρη ανακοίνωση...

Ανακοίνωση

  • 2019-12-17_lipsi_daneiou_deyap (752 KB)

    Αποδοχή των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 3.000.000,00 € από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο: «Υδροδότηση πρώην Δήμων Πολυκάστρου – Αξιούπολης από πηγές Πάικου», που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι».