Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυκάστρου με μόνο θέμα την Έκθεση – Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοτικής δράσης για το οικονομικό έτος 2018

Ο Δήμαρχος του Δήμου Παιονίας καλεί όλους τους Φορείς και Δημότες – Κατοίκους του Δήμου Παιονίας σε ειδική Δημόσια Συνεδρίαση την Τρίτη 20 Αυγούστου 2019 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Πολυκάστρου με μόνο θέμα την Έκθεση – Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σε ότι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του Προγράμματος Δημοτικής δράσης για το οικονομικό έτος 2018.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πρόσκληση...

Πρόσκληση