Έναρξη εγγραφών στο πρόγραμμα σίτισης του ΚΕ.Φ.Ο. του Ν.Π.Δ.Δ. Υγείας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Παιονίας

Οι    εγγραφές    των  ενδιαφερόμενων   για  την ένταξή  τους  στο πρόγραμμα  σίτισης  του  ΚΕ.Φ.Ο.  του  Ν.Π.Δ.Δ.  Υγείας  Πρόνοιας  Κοινωνικής  Προστασίας  Αλληλεγγύης  Δήμου  Παιονίας,  για  την  περίοδο από  1/9/2019  –  31/7/2020,  αρχίζουν  στις   15  Ιουνίου  2019  και  λήγουν  στις   15   Ιουλίου  2020.
Οι  ενδιαφερόμενοι  πολίτες  μπορούν  να  προμηθευτούν  έντυπα  αιτήσεων   και   πληροφοριακά   στοιχεία   από  το  γραφείο  του  ΚΕ.Φ.Ο.  Πολυκάστρου (που στεγάζεται στο Κ.Α.Π.Η.  Πολυκάστρου, Πλατεία  Παύλου  Μελά 1,  Αξιούπολη  61200,  2343322102. Υπεύθυνη: Σαρηγιάννη  Ελένη), όπου  θα  υποβάλλουν  αίτηση  ένταξης   για  τη  σίτισή  τους.  Η παραλαβή  των  αιτήσεων  γίνεται  από   την  Υπεύθυνη   του  ΚΕ.Φ.Ο.