Πρόσκληση αναφορικά με την κατανομή των κοινοχρήστων χώρων για την προεκλογική περίοδο των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Ο Δήμαρχος  Παιονίας


καλεί σε συνάντηση, στο Δημοτικό κατάστημα Πολυκάστρου, όλους τους υποψηφίους Δημάρχους – Περιφερειάρχες ή εκπροσώπους αυτών, εκπροσώπους συνδυασμών κοινοτικών εκλογών, μεμονωμένους υποψηφίους κοινοτικών εκλογών, εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών που μετέχουν στις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Περιφερειακών, Δημοτικών και Κοινοτικών Αρχών της 26-05-2019, την Τρίτη 16 Απριλίου 2019 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου.
      Σκοπός της συνάντησης είναι η συζήτηση και υπογραφή σχετικού πρακτικού, αναφορικά με την κατανομή κοινόχρηστων χώρων και του καθορισμού χρήσης αυτών για την προεκλογική προβολή των συνδυασμών.
     Το σχετικό πρακτικό που θα υπογραφεί από τους παρόντες εκπροσώπους, θα τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου, για έγκριση.