Απόφαση Δημάρχου για εξουσιοδότηση υπογραφής στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αξιούπολης Ζηλελίδη Κωνσταντίνο

Ο Δήμαρχος Παιονίας εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αξιούπολης Ζηλελίδη Κωνσταντίνο για την υπογραφή βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Αξιούπολης και Πηγής.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την πλήρη απόφαση...

Απόφαση δημάρχου