Ανακοίνωση πυροσβεστικής υπηρεσίας για την εξάλειψη κινδύνων αγροτικών περιοχών

01.jpg

02.jpg