Προληπτικά Μέτρα Προστασία των οικόσιτων πουλερικών από τη γρίπη των πτηνών

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ.  Π.Ε.Κιλκίς σας ενημερώνει ότι εξαιτίας των πρόσφατων κρουσμάτων γρίπης των πτηνών υψηλής παθογονικότητας (Η5Ν8) σε δύο εκμεταλλεύσεις πουλερικών στη Βουλγαρία, μία εκ των οποίων βρίσκεται στην επαρχία του Χάσκοβο, στα νότια της χώρας και πλησίον περιοχών της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης καθώς και των αντίστοιχων κρουσμάτων στη Βόρεια Ιταλία που έφτασαν τα πενήντα πέντε από την αρχή του έτους, σας υπενθυμίζουμε ότι:

  1. Απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών σε ανοιχτούς και μη περιφραγμένους χώρους
  2. Τα οικόσιτα πουλερικά πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά σε κλειστούς χώρους, τα ανοίγματα των οποίων πρέπει να καλύπτονται από κατάλληλα προστατευτικά καλύμματα που θα αποκλείουν την επαφή των οικόσιτων πουλερικών με άγρια πτηνά.
  3. Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες των οικόσιτων εκτροφών πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά από άλλα είδη πουλερικών.
  4. Καλός καθαρισμός του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να μην υπάρχουν σπόροι και νερά που να προσελκύουν άγρια πτηνά, καθώς απολυμάνσεις υποδημάτων και αντισηψία χεριών.
  5. Μη απόρριψη νεκρών πτηνών στο ύπαιθρο.
  6. Σε περιπτώσεις αυξημένης νοσηρότητας ή θνησιμότητας των πουλερικών, οι κάτοχοί τους υποχρεούνται να ενημερώνουν αμέσως τις κτηνιατρικές αρχές και να προσκομίζουν σε αυτές τυχόν πρόσφατα θανόντα πτηνά για τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων. (Τηλέφωνα επικοινωνίας: για την περιοχή του Δήμου Κιλκίς  23413-53350, 53344, 53347, 53348, 53349,  για την περιοχή του Δήμου Παιονίας  23430-31378)

Ο Αν.Πρ/νος της ΔΑΟΚ ΠΕ Κιλκίς

Αναστασιάδης Ιωάννης