Αναμένουμε τα αποτελέσματα από τους πιστοποιημένους φορείς δηλώσεων καλλιέργειας για τους αγρότες του Δήμου Παιονίας.

Θα ανακοινώνονται στην παρούσα ανακοίνωση άμεσα με την αποστολή τους στο email του Δήμου info@municipalityofpaionia.gr.