2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων

Πατήστε παρακάτω για να δείτε το 2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας στη Βαμβακοκαλλιέργεια της Περειφερειακής Ενότητας Κιλκίς.

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων