Απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στους ποταμούς, παραπόταμους, χειμάρρους και στα λοιπά ρέοντα ύδατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2018

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας αποφασίζει:

  1. Την απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων και λοιπών υδρόβιων ζώων, με κάθε μέσο και εργαλείο, για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθυοπληθυσμών αυτών, στους ποταμούς Αξιό, Αλιάκμονα, Γαλλικό,  δεσσαίο, Στρυμόνα, Λουδία και Αγγίτη μέχρι τα όρια με το Νομό Δράμας (θυρόφραγμα οικισμού Συμβολής) και σε όλους τους παραπόταμους, χειμάρρους, ρυάκια, γεωφράγματα και υδάτινα κανάλια αυτών καθώς και σε όλα τα λοιπά ρέοντα ύδατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής λίμνης Άγρα, από Παρασκευή 20 Απριλίου 2018 και ώρα 12 π.μ. μέχρι και την Κυριακή 03 Ιουνίου 2018 και ώρα 12 π.μ.
  2. Τα Τμήματα Αλιείας των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Π.Κ.Μ. και της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας &Αλιείας της Μ.Ε.Θ. παρακαλούνται για την κοινοποίηση και παροχή σχετικών οδηγιών, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην περιοχή ευθύνης τους (διαδίκτυο, πίνακες ανακοινώσεων, Ο.Τ.Α., Αστυνομικές Αρχές, Δασικές Υπηρεσίες κλπ.), για την εφαρμογή της παρούσας.
  3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες δ/ξεις (Ν.2040/1992 άρθρο 9, παρ. 2&3, ΦΕΚ 70/Α΄/1992)
  4. Αρμόδιοι για την τήρηση – εφαρμογή της παρούσας είναι οι Αστυνομικές Αρχές και οι Δασικές Υπηρεσίες στην περιοχή αρμοδιότητάς των.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την απόφαση

Απόφαση

  • apagorefsi_aleiias_2018 (156 KB)

    Απαγόρευση ενάσκησης επαγγελματικής και ερασιτεχνικής αλιείας στους ποταμούς, παραπόταμους, χειμάρρους και στα λοιπά ρέοντα ύδατα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2018