3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της περιφερειακής ενότητας (Π..) Κιλκίς

  1. Στόχοι

1.1 Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2 Αφορά στο διάστημα της ανθοφορίας  και της καρπόδεσης και στη διατήρηση της μέγιστης  αυτοάμυνας της  βαμβακοφυτείας για όλη την υπόλοιπη καλλιεργητική περίοδο.

1.3 Η τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών  στο σωστό χρόνο, θα συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

  1. Διαπιστώσεις

2.1 Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της καρπόδεσης (30-50%) και το ύψος των φυτών είναι περίπου 70 – 110 cm ανάλογα με το στάδιο πρωιμότητας. Η ΔΑΟΚ Κιλκίς παρακολουθεί την πορεία εμφάνισης του πράσινου σκουληκιού με τον έλεγχο παγίδων στις περιοχές Μ.Στέρνας, Άσπρου, Ν.Καβάλας και Αγ.Πέτρου, ενώ του ρόδινου στις περιοχές Μ.Στέρνας, Ευρωπού, Πολύπετρου και Αγ.Πέτρου. Από την τελευταία δειγματοληψία διαπιστώθηκε η ύπαρξη προσβολών από πράσινο σκουλήκι σε επίπεδο πάνω από το όριο επέμβασης στις περιοχές παρακολούθησης. Συγκεκριμένα στην περιοχή του Αγ.Πέτρου, για το πράσινο σκουλήκι, ενώ στις περιοχές της Μ.Στέρνας, του  Άσπρου και της Νέας Καβάλας παρατηρούνται υψηλές συλλήψεις εντόμων χωρίς όμως ακόμα οι πληθυσμοί των σκουληκιών να έχουν υπερβεί το όριο επέμβασης.

2.2 Η πτήση του ρόδινου σκουληκιού συνεχίζεται με μικρούς πληθυσμούς, ενώ από τις δειγματοληψίες δε βρέθηκαν προσβολές από ρόδινο σκουλήκι σε νεαρά καρύδια.

2.3 Διαπιστώθηκαν μικροί πληθυσμοί τετράνυχου, ιδιαίτερα σε αγροτεμάχια που χρησιμοποιήθηκαν ισχυρά εντομοκτόνα. Αντίθετα είναι υψηλοί οι πληθυσμοί ωφέλιμων εντόμων, ιδιαίτερα σε αγρούς που δεν έγιναν επεμβάσεις με φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

  1. Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές

3.1. Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί να ελέγχουν διαρκώς (τουλάχιστον κάθε 2 ημέρες) και με ιδιαίτερη προσοχή τις βαμβακοκαλλιέργειές τους, για την ύπαρξη προνυμφών πράσινου και ρόδινου σκουληκιού. Το όριο επέμβασης για το πράσινο σκουλήκι είναι τέσσερις (4) προνύμφες 1ου και 2ου σταδίου μέχρι (1) ένα εκατοστό στα 100 βαμβακόφυτα κατά μέσο όρο, ενώ για το ρόδινο, όριο επέμβασης στο στάδιο της καρποφορίας είναι η εύρεση πέντε έως οκτώ (5-8) προνυμφών κ.μ.ο. στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων σε δείγμα που λήφθηκε κατά τη διαγώνιο του αγρού. Ο σωστός χρόνος επέμβασης παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματική αντιμετώπιση τόσο του πράσινου όσο και του ρόδινου σκουληκιού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε όψιμες καλλιέργειες με υδαρείς φυτικούς ιστούς που είναι περισσότεροι ευάλωτοι σε προσβολές από πράσινο σκουλήκι. Να σημειωθεί ότι ο δειγματοληπτικός έλεγχος για το ρόδινο σκουλήκι γίνεται σε νεαρά καρύδια ηλικίας 2-3 εβδομάδων (καρύδια πράσινα, ελαστικά στην πίεση, σπογγώδη, όχι νερουλά και όχι σκληρά). Η λήψη των καρυδιών δεν θα πρέπει να γίνεται από ψηλά και χυμώδη φυτά που βρίσκονται στις άκρες του χωραφιού.

3.2. Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί να κάνουν ορθολογική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και νερού, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία φυτών με υπερβολική βλάστηση και η οψίμιση των φυτικών ιστών και κυρίως να αποφευχθεί η δημιουργία ανώριμων και υδαρών φυτικών ιστών που διευκολύνουν την εγκατάσταση επιβλαβών εντόμων. Επίσης συνιστάται, όπου απαιτείται, η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ωρίμανσης των φυτικών ιστών και στην πρωίμιση των φυτικών οργάνων.

  1. Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

4.1. Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να προβαίνουν σε ψεκασμούς μόνο κατόπιν διενέργειας δειγματοληψίας στην καλλιέργειά τους και διαπίστωσης ύπαρξης σκουληκιών πάνω από το όριο επέμβασης. Εάν απαιτείται η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων αυτή την περίοδο, συνιστάται να επιλέγουν εντομοκτόνα φιλικά προς τα ωφέλιμα και το περιβάλλον. Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μέσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  (http://wwww.minagric.gr/syspest/). Σε  περίπτωση που απαιτηθεί επανάληψη της επέμβασης, λόγω συνεχιζόμενης παρουσίας υψηλών πληθυσμών  προνυμφών των δύο εντόμων κατά τη δειγματοληψία, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εντομοκτόνα με διαφορετική δράση κατά των εντόμων, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του εθισμού των εντόμων και της αύξησης  της ανθεκτικότητά τους. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια και το παθογόνο  και πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Πρέπει να τηρούνται όλα τα προστατευτικά μέτρα για τον ψεκαστή αλλά και να επιλέγεται ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες ώστε να μην πετούν οι μέλισσες και να μην υπάρχει άνεμος.

4.2 Πριν τον ψεκασμό συνιστάται το προσεκτικό διάβασμα των οδηγιών της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή τους.

4.3 Οι παραγωγοί μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Vamvaki_Maios2017_2.pdf και να ενημερωθούν για τις οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια. Επίσης όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις γεωργικές προειδοποιήσεις που εκδίδει η ΔΑΟΚ Κιλκίς μπορούν  να στείλουν το email τους στο taopolyka@gmail.com.

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση...

Ανακοίνωση

  • 3o_deltio_georgikon_proeidopoiiseon_08-2017 (164 KB)

    3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της περιφερειακής ενότητας (Π.Ε.) Κιλκίς