Δελτίο τύπου: "Εμβολιασμός για τη λύσσα"

2023-04-07_dt_lyssa_Page_.jpg

2023-04-07_dt_lyssa_Page_2.jpg

2023-04-07_dt_lyssa_Page_3.jpg

2023-04-07_dt_lyssa_Page_4.jpg