Δελτίο Τύπου: "Ενημέρωση για την επιβεβαίωση εστίας Καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και ορισμός ζώνης αυξημένης επαγρύπνησης της Π.Ε. Κιλκίς"