3ο δελτίο γεωργκών προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια της περιφερειακής ενότητας (ΠΕ) Κιλκίς

Πατήστε παρακάτω για να δείτε το δελτίο...

Δελτίο Προειδοποιήσεων