2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασιας στη Βαμβακοκαλλιέργεια της περιφερειακής ενότητας (ΠΕ) Κιλκίς

Πατήστε παρακάτω για να δείτε την ανακοίνωση...

2ο δελτίο γεωργικών προειδοποιήσεων βάμβακος